Generalforsamling 2021 er udsat

Til medlemmerne af
Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol

Aarhus den 16. april 2021

Den ordinære generalforsamling i Furn-tech│Dansk Møbelkontrol, der jævnfør vedtægterne skal afholdes inden udgangen af april måned, er udsat på grund af Corona-situationens forsamlingsforbud.

Indkaldelsen, som den var planlagt at skulle udsendes, ses nedenfor.

Indkaldelsen vil blive udsendt på et tidspunkt, hvor fysisk samvær er muligt for mindst 25 personer. Alternativt vil den ordinære generalforsamling blive afholdt digitalt, på samme måde som i 2020.

UDKAST: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i
Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol torsdag den 29. april 2021 kl. 10.00

Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering, herunder fastsættelse af kontingent og tilvalgskontingent(er).
  5. Behandling af indkomne forslag. (Ingen forslag indkommet)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år) blandt foreningens medlemmer, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være tilknyttet tilvalg 7.1 Dansk Møbelkontrol.
  7. Valg af personer, indstillet af bestyrelsen, til deltagelse i bestyrelsesarbejdet for ét år ad gangen.
  8. Valg af revisor (hvert år).
  9. Eventuelt.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alene foreningens medlemmer; men serviceabonnenter i foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen. Der kan foruden egen stemme stemmes pr. fuldmagt for 2 medlemmer. Fuldmagtsblanketter kan rekvireres på mail@furn-tech.dk.

Link til revideret årsrapport 2020 – klik hér
Link til referat inklusive bilag – klik hér (afventer)
Link til foreningens vedtægter – klik hér

Med venlig hilsen
FURN-TECH│DANSK MØBELKONTROL
Lars Andersen, formand for bestyrelsen