Furn-tech

Furn-tech er en serviceorganisation for møbelindustrien med oprindeligt afsæt i Dansk Møbelkontrol – verdens ældste frivillige kontrolordning for møbler.

Furn-tech er under stadig udvikling og vil assisterer sine medlemmer indenfor en række områder, primært omkring produktionstekniske forhold, standarder på møbelområdet, krav til møbler og dokumentation heraf samt viden om møbler generelt.

Medlemmer af Furn-tech:

 • vil få tilsendt nyhedsbrev om relevante emner
 • har adgang til foreningens medlemservicenet
 • har adgang til foreningens indgåede rabataftaler

Medlemmer af Furn-tech har mulighed for at:

 • tilslutte sig ét eller flere af Furn-techs tilvalg,  “Dansk Møbelkontrol”, “Standardisering” eller ” Møbler og Miljø”
 • få teknisk rådgivning til rimelige priser (bl.a. træ, metal, plast, møbler, lovgivning i Danmark og på eksportmarkeder)
 • få konsulentbistand i forbindelse med etablering af miljøledelsessystem
 • benytte sig af foreningens rabataftaler

Medlemmer af Furn-tech, der er tilsluttet tilvalget “Dansk Møbelkontrol” :

 • får rabat på prøvninger foretaget hos Teknologisk Institut (DK) og CATAS (IT)
 • får 2 årlige fabriksbesøg med gennemgang af produktion og produkter
 • kan bruge Dansk Møbelkontrols bomærke på produkter, dokumenter, emballage mv.
 • har adgang til foreningens medlemservicenet, specialafsnittet med alle tilvalgets relevante dokumenter