Standardiseringsgruppe for møbler, inventar og køkkener

ConSet_501-49_XW_176_01-1000

Til og med 2013 er det “Møbel+Interiør Brancheforeningen” og “Træets Arbejdsgivere”, der har stået for hovedparten af finansieringen af Dansk Standards udvalg for møbler og inventar, S-256.

Efter fusionen mellem de to foreninger til Træ- og Møbelindustrien (TMI) er det vedtaget, at Furn-tech – med støtte fra TMI – skal varetage industriens og andre interesseredes interesser i udvalget.

Dette sker gennem etablering af en gruppe, som har til opgave at følge arbejdet i CEN TC 207, Møbler, og ISO TC 136, Møbler, samt at sørge for maksimal dansk indflydelse i arbejdet gennem Dansk Standards udvalg for møbler og inventar S-256.

Formand for denne gruppe er møbelindustriens mangeårige repræsentant og nuværende formand for S-256, Kjeld Bülow, som fortsætter med at deltage i CEN TC 207’s og ISO TC 136’s arbejde på samme måde som hidtil.

For at blive tilsluttet gruppen kræves, at man er medlem af Furn-tech – alternativt er serviceabonnement hos Furn-tech.

Med virkning fra 01. januar 2014 har Furn-tech, på møbelindustriens vegne, tegnet et medlemskab hos Dansk Standard for mere end 10 personer.