Standardiseringsgruppe for møbler, inventar og køkkener

ConSet_501-49_XW_176_01-1000

Furn-tech – med støtte fra TMI – varetager møbelindustriens og andre interesseredes interesser i Standardiseringsadvalget, S-256.

Dette sker gennem etablering af en gruppe, som har til opgave at følge arbejdet i CEN TC 207, Møbler, og ISO TC 136, Møbler, samt at sørge for maksimal dansk indflydelse i arbejdet gennem Dansk Standards udvalg for møbler og inventar S-256.

For at blive tilsluttet gruppen kræves, at man er medlem af Furn-tech – alternativt er serviceabonnement hos Furn-tech.

Furn-tech har, på møbelindustriens vegne, tegnet et medlemskab af Dansk Standard.