Dansk Møbelkontrol Danish Furnituremakers Quality Control

Alle taler om kvalitet – hvem gør noget ved det?

Dansk Møbelkontrol er Furn-tech’s første og vigtigste tilvalg, og det oprindelige grundlag for foreningens tilblivelse.

Størstedelen, men ikke alle, af Furn-tech’s medlemmer er tilsluttet det tilvalg.

Der er skærpede krav til tilslutning til dette tilvalg, og disse krav er defineret i vedtægternes § 7.1.b. Klik hér for at se foreningens vedtægter

Dansk Møbelkontrols formål er at arbejde for fremstilling af kvalitetsmøbler i Danmark.

Dansk Møbelkontrol er verdens ældste frivillige kontrolordning for møbler. Den blev etableret i 1959 efter ønske fra amerikanske møbelhandlere, som gerne ville sikre sig imod alle de problemer, der følger med for dårlig kvalitet.

Problemerne med møbler har egentlig ikke ændret sig så meget fra 1959, men der er to forhold, der har ændret sig væsentligt:

 • Internationaliseringen har medført en række problemer, fordi brugen af leverandører er blevet udbredt til hele verden. Det medfører, at styring af kvaliteten er blevet mere kompleks og at løsning af eventuelle problemer er rykket ud til leverandørerne
 • Det er blevet vanskeligere for virksomhederne at rekruttere faguddannet arbejdskraft.

Dansk Møbelkontrol arbejder med specialister, som er vant til samarbejde med både ledelse og produktion i blandt andet løsning af problemer, udvikling af produkter og opstilling af kravspecifikationer.

Forebyggelse af reklamationer

Forebyggelse af reklamationer sker gennem et systematisk arbejde med styring af materialers, produktionsprocesser og produkternes kvalitet og ikke at forglemme produktinformationer.

Produktsikkerhed og produktansvar

Produktsikkerhed er blevet et nøgleord indenfor især EU og USA, hvor myndighedernes systematiske registrering af ulykker har ført til vedtagelsen af EF-Direktiv om Produktsikkerhed og EF-Direktiv om Produktansvar.

Derudover udsteder medlemslandenes myndigheder et stærkt stigende antal salgsforbud for og/eller krav om tilbagetrækning af produkter fra markedet.

Også nationalt vedtages der lovgivninger, som har stor indflydelse på møblers konstruktion, f.eks. om polstrede møblers brændbarhed.

Prøvningsspecifikationer & kravspecifikationer

Når virksomheder skal gennemføre prøvninger, har de ofte vanskeligt ved at sikre sig, at de vælger de rigtige standarder og de rigtige kravniveauer.

Vi har specialisterne med viden om prøvning, udstyr og krav.

Fabriksbesøg

En vigtig del af foreningens virke foregår igennem de fabriksbesøg, som aflægges hos medlemsvirksomhederne mindst 2 gange årligt.

Ved disse besøg gennemgås materialer, produkter og produktion, og medlemsvirksomhederne har desuden mulighed for at tage problemer op til diskussion og løsning.

Mærkningssystemer

På den danske møbelindustris markeder findes der et utal af mærkningsordninger, og mange lande har deres egne.

Hvilke, der er lovkrav, og hvilke der kan være relevante for virksomhederne, er ofte vanskeligt at gennemskue. Også her kan foreningens konsulenter være til uvurderlig hjælp, idet vi løbende bestræber os på at være opdateret på dette område og derigennem har kendskab til de nødvendige internationale kontakter.

CE-mærkning er et lovkrav for el-justerbare møbler (f.eks. skriveborde, reclinere, handicapmøbler, køkkener mv.)

GS-mærkning er ikke et lovkrav, men en frivillig mærkningsordning af “sikre produkter” under den tyske Produktsicherheitsgesetz

Hvide Svane er en skandinavisk miljømærkningsordning, hvor der også findes kravspecifikationer for møbler og inventar.

Dansk Møbelkontrol har ekspertisen

 • Kravspecifikationer
 • Materialer til møbler
 • Møbler og miljø
 • Outsourcing
 • Produktionsmetoder
 • Produktionsudvikling og -optimering
 • Produktsikkerhed og -ansvar
 • Produktudvikling
 • Prøvningsspecifikationer
 • Standarder og lovgivning
 • Verdensomspændende netværk

Medlemmer af Furn-tech:

 • er tilsluttet foreningens kollektive Erhvervs- og produktansvarsforsikring
 • vil få tilsendt nyhedsbrev om relevante emner
 • har adgang til foreningens medlemservicenet

Medlemmer af Furn-tech har mulighed for at:

 • tilslutte sig ét eller flere af Furn-techs tilvalg,  pt. “Dansk Møbelkontrol”og “Standardisering”
 • få teknisk rådgivning til rimelige priser (bl.a. træ, metal, plast, møbler, lovgivning i Danmark og på eksportmarkeder)
 • få konsulentbistand i forbindelse med etablering af miljøledelsessystem
 • benytte sig af foreningens rabataftaler
 • får rabat på prøvninger foretaget hos Teknologisk Institut (DK) og CATAS (IT)

Medlemmer af Furn-tech, der er tilsluttet tilvalget “Dansk Møbelkontrol” :

 • får 2 årlige fabriksbesøg med gennemgang af produktion og produkter
 • kan bruge Dansk Møbelkontrols bomærke på produkter, dokumenter, emballage mv.
 • har adgang til foreningens medlemservicenet, specialafsnittet med alle tilvalgets relevante dokumenter