Tyskland halverer grænseværdien for formaldehyd fra den 1. januar 2020

Umweltbundesamt (UBA), som er den tyske myndighed bag de nye tyske formaldehydkrav har offentliggjort en FAQ, som indtil videre kun er på tysk.

Download – klik her

Gælder for alle typer af træbaserede pladematerialer
De nye krav gælder for alle typer af træbaserede pladematerialer, fx spånplader, MDF, krydsfiner, laminerede finerer (formspænd), fx sengebundslameller, sæder, rygge, arme og andet, osv.
Kravene gælder også for de færdige produkter, og i modsætning til kravene i USA gælder de i Tyskland også for formspænd.

Bemærk, at det er tilladt at anvende både EN 717-1 og den nye prøvningsstandard EN 16516. Det kan føre til nogen forvirring, fordi man efter den 1. januar 2020 er nødt til at vide, hviklen standard, der er anvendt. Hvis man får oplyst, at et materiales emission er 0,1 ppm (E1), så skal man vide, om det er iht. EN 717-1 eller EN 16516.
Hvis det er EN 717-1, der er anvendt, skal prøvningsresultatet (emissionen) ganges med en faktor 2.

Herefter er det især FAQ punkterne 6, 7 og 8, som er vigtige:

Punkt 6: Materialer, som er produceret før den 1. Januar 2020, og som opfylder kravene i dag, kan markedsføres efter den 1. Januar 2020 uden restriktioner.

Punkt 7: Møbler, som er produceret efter den 1. Januar 2020 og som indeholder materialer, som opfylder de nye krav (0,05 ppm iht. EN 717-1 – eller 0,1 ppm iht. EN 16516) kræver ikke yderligere prøvning under forudsætning af, at der ikke tilføjes andre materialer eller overflader, som afgiver formaldehyd.

Kommentar: Fx kræver finering med UF lim fornyet prøvning, da UF-limen afgiver formaldehyd. Finering med fx PVAc lim kræver ikke prøvning. Overfladebehandlinger og -belægninger, som afgiver formaldehyd, fx SH lak og folier, som er imprægneret med UF, kræver også fornyet prøvning.

Dette gælder også for importerede materialer, emner og produkter, hvor man ikke har garanti for, at kravene er opfyldt.

Punkt 8: Virksomheder, som køber træbaserede pladematerialer til overfladebehandling eller -belægning skal ikke at foretage yderligere prøvninger, under forudsætning af, at der ikke tilføjes andre materialer, som afgiver formaldehyd (se under púnkt 7).

Kjeld Bülow, Furn-tech│Dansk Møbelkontrol