Generalforsamling 2023

Til medlemmerne af
Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol

Aarhus den 05. marts 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol

torsdag den 13. april kl. 10.00.
Den ordinære generalforsamling afholdes Hos Holmris B8 A/S, Odinsvej 5, 8850 Bjerringbro med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering, herunder fastsættelse af kontingent og tilvalgskontingent(er).
  5. Behandling af indkomne forslag. (Ingen forslag indkommet)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år) blandt foreningens medlemmer, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være tilknyttet tilvalg 7.1 Dansk Møbelkontrol.
  7. Valg af personer, indstillet af bestyrelsen, til deltagelse i bestyrelsesarbejdet for ét år ad gangen.
  8. Valg af revisor (hvert år).
  9. Eventuelt.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alene foreningens medlemmer; men serviceabonnenter i foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen. Der kan foruden egen stemme stemmes pr. fuldmagt for 2 medlemmer.
Fuldmagtsblanketter kan rekvireres på mail@furn-tech.dk.

Vel mødt den 13. april 2023!

Link til indkaldelse inklusive tilmeldingsblanket 2023 – klik hér
Link til revideret årsrapport 2022 (udkast) – klik hér
Link til referat inklusive bilag (afventer) – klik hér
Link til foreningens vedtægter – klik hér

Med venlig hilsen
FURN-TECH│DANSK MØBELKONTROL
Claus Tapaninen Jensen, formand for bestyrelsen