Generalforsamling 2020

Til medlemmerne af
Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol

Aarhus den 29. april 2020

Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol skulle i henhold til foreningens vedtægter have afholdt sin ordinære generalforsamling inden udgangen af april måned.

Vedtægterne, hvor omfattende de end måtte opfattes, tager desværre ikke højde for en situation som dén, vi for øjeblikket står i.

Foreningens bestyrelsen kan ikke på én gang opfylde både vedtægternes og myndighedernes krav, og så må vedtægterne vige.

Bestyrelsen efterlever selvfølgelig myndighedernes krav, der, blandt meget andet, begrænser vore muligheder for at forsamles.

Foreningens ordinære generalforsamling er udsat til efter sommerferien, men det synes på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastlægge hverken tid eller sted.

Som medlemmer skal I dog ikke snydes for den reviderede årsrapport 2019, som bestyrelsen for sin del godkende på seneste bestyrelsesmøde den 24. februar 2020 – se vedlagte.

Foruden at godkende vedlagte årsrapport for 2019 skal den kommende, ordinære generalforsamlingen også behandle nedenstående dagsordenspunkter, hvortil det særligt skal bemærkes, at foreningens formand gennem en årrække, Anne Stokvad Madsen, har trukket sig fra bestyrelsen efter at have fået nyt job udenfor møbelbranchen. Også Rene H. Pedersen har fået nyt job udenfor møbelbranchen, hvorfor også han skal erstattes, når den ordinære generalforsamling behandler til dagsordenens pkt. 6.

Undertegnede Lars Andersen, Randers+Radius A/S, fungerer som formand indtil bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling har konstitueret sig.

Dagsorden jf. vedtægterne – ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering, herunder fastsættelse af kontingent og tilvalgskontingent(er).

5. Behandling af indkomne forslag. (Ingen forslag indkommet)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år) blandt foreningens medlemmer, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være tilknyttet tilvalg 7.1 Dansk Møbelkontrol.

7. Valg af personer, indstillet af bestyrelsen, til deltagelse i bestyrelsesarbejdet for ét år ad gangen.

8. Valg af revisor (hvert år).

9. Eventuelt.

Uanset Corona-krise, smitterisiko og forsamlingsrestriktioner kan du som medlem selvfølgelig fortsat kontakte såvel sekretariatet som foreningens konsulenter.

Konsulenterne kan assistere pr. telefon, via video-konference,  eller på anden vis uden personligt fremmøde, indtil vi alle igen trygge tør mødes fysisk.

Kontakt os gerne:
Link til konsulenternes kontaktoplysninger – klik hér
Link til sekretariatets kontaktoplysninger – klik hér

Link til revideret årsrapport 2019 – klik hér
Link til foreningens vedtægter – klik hér

Med venlig hilsen
FURN-TECH│DANSK MØBELKONTROL
Lars Andersen, formand for bestyrelsen