Generalforsamling 2019

Til medlemmerne af
Furn-tech│Dansk Møbelkontrol

Aarhus den 07. marts 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol onsdag den 24. april 2019 kl. 09.00 hos Magnus Olesen A/S, Agertoft 2, Durup, 7870 Roslev

Dagsorden ifølge vedtægterne – se vedlagte indkaldelse.

Med venlig hilsen
FURN-TECH│DANSK MØBELKONTROL

Anne Stokvad Madsen, formand for bestyrelsen

Bilag:

Indkaldelse – Klik her

Årsrapport 2018 i læsevenlig stand – klik hér

Årsrapport 2018 med revisors underskrift (kommer senere) – Klik her

Referat med beretning, årsrapport, budget og kontingentforslag (kommer senere)  – klik her