Erhvervsansvars- og produktsansvarsforsikring

Children1000

Furn-tech har indgået en aftale med Codan Forsikring A/S, der sikre videreførelse af den kollektive Erhvervsansvars- og produktsansvarsforsikring, som størstedele af den danske møbelbranche har været tilsluttet i mere end 25 år.

Erhvervsansvars- og produktsansvarsforsikring er gennem årene udviklet, så den dækker branchens behov, og præmieniveau og betingelser i øvrigt er attraktive, for nogle endda særdeles attraktive.

Tilslutning til den kollektive Erhvervsansvars- og produktsansvarsforsikring er obligatorisk for nye medlemmer af Furn-tech.

Yderligere information om Erhvervsansvars- og produktsansvarsforsikring fås ved henvendelse til sekretariatet på telefon 7026 7511 eller mail@furn-tech.dk