Californien vedtager en ny udgave af TB 117 gældende fra 1. januar 2014

Californien vedtager en ny udgave af TB 117 gældende fra 1. januar 2014

Californien vedtager en ny udgave af TB 117 gældende fra 1. januar 2014

Californien har den 21. november vedtaget en revision af den næsten 40 år gamle TB 117. TB 117 indeholder krav, prøvningsprocedurer og udstyr til prøvning af brændbarheden af materialer til polstrede møbler.

Baggrunden er, at adskillige studier har dokumenteret sammenhænge mellem flammehæmmere og cancer og andre sygdomme. Det blev på den baggrund konkluderet, at der er flere negative effekter forbundet med brugen af flammehæmmere end positive.

Den hidtil anvendte prøvning med åben flamme for fyldmaterialer, fx skum, findes ikke i den nye udgave.

Det kræves, at de anvendte materialer (textiler, skum osv.) opfylder de relevante krav i Section 1, 2 og 3. Hvis en producent anvender et betræk, som ikke opfylder Section 1 eller et polstermateriale, fx. skum, der ikke opfylder Section 3, så skal der være en “barrier”, som opfylder Section 3 under betrækket. I mange tilfælde kan polyesterfibre opfylde kravene.

I relation til den nye TB 117 skal opmærksomheden henledes på Californiens kemikalielov, Proposition 65, idet det bemærkes, at brugen af flammehæmmeren TRIS ikke er tilladt. TRIS er en af de hyppigt anvendte flammehæmmere.

Download dokumenterne:

TB 117 – klik hér

Proposition 65 – klik hér

Kjeld Bülow, Furn-tech