Furn-tech│Dansk Møbelkontrol har indgået en rabataftale med Statoil der betyder, at din virksomhed og dine betroede medarbejdere kan opnå følgende rabat: Diesel kr./l 1,15, Benzin kr./l 0,95, vask 30% rabat, kør-videre-produkter 10% rabat. Der er også mulighed for at opnå…

Furn-tech│Dansk Møbelkontrol kan med glæde fortælle, at foreningen har indgået aftale med yderligere en konsulent med viden omkring el i møbler. Den nye konsulent hedder Thorvald Horup. Thorvald Horup er elektroingeniør, ejerleder af Homatic Engineering A/S, og hans specialer er: CE-mærkning,…

Foreningen har gennem foråret og sommeren fået udarbejdet en ny hjemmeside, der findes på adressen www.furn-tech.dk . Den nye hjemmeside erstatter både den gamle, der var rettet mod jeres kunder samt mod jeres kunders kunder, og samtidig erstatter den medlemsservicenettet, der…

Foreningen har indgået en aftale med Codan, der sikrer videreførelse af den kollektive Erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring, som størstedelen af den danske møbelbranche har været tilsluttet i mere end 25 år. Produktet, vilkårene og præmien er velkendt, ligesom Codan som forsikringsselskab…

Miljøstyrelsen har udarbejdet en udmærket guide (på engelsk), der har til formål at hjælpe leverandører af artikler – dvs. producenter, importører, grossister og detailhandlere af artikler, med at indhente og videregive informationer med henblik på at opfylde deres REACH-forpligtelser. Link til guide –…

Du kan godt begynde at forberede dig på at dine kunder vil have viden om kandidatstoffer i dine produkter.  Vi oplever i denne uge at DR1 sætter fokus på kemi i dagligdagen, herunder også kemikalier i møbler, og også Miljøstyrelsen…