Generalforsamling 2018

Til medlemmerne af
Furn-tech│Dansk Møbelkontrol

Aarhus den 15. marts 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol tirsdag den 10. april 2018 kl. 15.30 hos Teknologisk Institut, Center for Robot- og velfærdsteknologi, Forskerparken 10F, 5230 Odense

Dagsorden ifølge vedtægterne – se vedlagte indkaldelse.

Med venlig hilsen
FURN-TECH│DANSK MØBELKONTROL

Anne Stokvad Madsen, formand for bestyrelsen

Bilag:

Indkaldelse – Klik her

Årsrapport 2017 i læsevenlig stand – klik hér

Årsrapport 2017 med revisors underskrift – Klik her

Referat med beretning, årsrapport, budget og kontingentforslag  – klik her

Oplæg om EUTR – uddrag om Due diligence – klik her

Link til samarbejdsaftalen med Comliance House – klik her