Produktsikkerhed og produktansvar

FF_trinidad_1Produktsikkerhed er blevet et nøgleord indenfor især EU og USA, hvor myndighedernes systematiske registrering af ulykker har ført til vedtagelsen af EF-Direktiv om Produktsikkerhed og EF-Direktiv om Produktansvar.

Derudover udsteder medlemslandenes myndigheder et stærkt stigende antal salgsforbud for og/eller krav om tilbagetrækning af produkter fra markedet.

Også nationalt vedtages der lovgivninger, som har stor indflydelse på møblers konstruktion, fx det franske lov om børneprodukter, herunder møbler.