Eksporterer du møbler til Nordamerika? Vær opmærksom på Law Lable

I en del nordamerikanske stater er der krav om, at polstermøbler skal bære en såkaldt ”Law Label”, en slags indholdsdeklaration, som skal informere forbrugeren om ”skjulte” materialer. På labelen skal fx fremgå at polster i et møbel består af ”80%…

CE-MÆRKNING AF MØBLER OG RELATERET LOVGIVNING

Denne guide omhandler de særlige krav, der er til CE-mærkning af møbler til både bolig- og kontraktmarkedet, som indeholder elektriske/elektroniske komponenter, f.eks. lys, stikdåser, aktuatorer, radioudstyr, osv. Disse møbler skal opfylde lovkrav i henhold til en række EU-direktiver og/eller EU-forordninger. Du finder den…

Har jeg pligt til at registrere mig i den tyske affaldsdatabase LUCID?

Eksporterer din virksomhed til Tyskland? Er du i tvivl om, hvordan I overholder den nye, tyske emballagelov, som trådte i kraft 1. januar 2019? Her får du svar på de vigtigste spørgsmål Simon Auken Beck, Træ- og Møbelindustrien, og Henning…

Tyskland strammer kravene til formaldehyd

Med virkning fra 1. januar 2020 indfører Tyskland en ny prøvningsmetode for formaldehyd, EN 16516. EN 717-1 kan stadig anvendes, men resultaterne skal så ganges med 2,0. Se mere – klik hér email

USA FORMALDEHYD - HUSK DEN NÆSTE VIGTIGE DATO!

Med virkning fra den 22. marts 2019 træder kravet om importregistrering under TSCA Section 13 i kraft. Kravet gælder for alle træbaserede pladematerialer omfattet af TSCA Title VI, uanset om det er som plader eller som komponenter i færdige produkter….

Følg med i standardiseringsarbejdet

Kunne du tænke dig at følge med i standardiseringsarbejdet, kan du med interesse prøve nedenstående links til CEN og ISO, hvor du kan finder oversigt over de tekniske komitéers struktur (herunder WG’er), hvem der har sekretariatet, og hvem der er…

Leverer du til lande, der kræver plantesundhedscertifikat/Phytosanitary Certificate?

En række lande kræver plantesundhedscertifikat/Phytosanitary Certificate, og blandt disse lande er f.eks. Indien. Signe Henriksen, Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, oplyser at møbler er omfattet af kravet. Hun siger desuden: ”Der findes ikke en samlet liste, da det er op…

Proposition 65 - californisk kemikalielovgivning - ny folder

Proposition 65 (officielt The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) er den californiske lov om kemikalier, som er kræftfremkaldende, og som kan skade arveanlæggene, gøre skade på fostre og nedsætte forplantningsevnen. Loven inkluderer i dag knap 1000…

Forstå formaldehydreglerne i USA – her får du de 3 vigtigste krav

De amerikanske formaldehydregler for træbaserede pladematerialer træder i kraft den 1. juni 2018. Få overblik over de vigtigste krav for en dansk møbelproducent. Reglerne, der skal sikre, at de amerikanske forbrugere i mindre grad udsættes for formaldehyd, træder i kraft…

San Fransisco by og county indfører som den første by i USA restriktioner af flammehæmmere

Fra den 1. januar 2019 er det forbudt at sælge polstermøbler og børneprodukter, som indeholder flammehæmmere (alle) i en mængde over 1 ppm, og det skal fremgå af den krævede mærkning, at der ikke er tilsat flammehæmmere. Se ‘Flame Retardant…