Generalforsamling 2024

Til medlemmerne af Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol

Aarhus den 4. februar 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i
Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol
torsdag den 25. april 2024 kl. 10.00

Den ordinære generalforsamling afholdes hos:
Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, indgang 3, 2630 Taastrup.

Program for dagen:
10:00-10:30 Ankomst, kaffe, brød
10:30-12:00 Præsentation af møbelprøvningslaboratoriet, præsentation af emmissionslaboratoriet. Tillader tiden det, vil Kjeld Bülow præsentere et indlæg om standardisering, og om krav indenfor cirkulær økonomi og ECO-Design.
12:00-13:00 Frokost
13:00-15:00 Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering, herunder fastsættelse af kontingent og tilvalgskontingent(er).
 5. Behandling af indkomne forslag. (Ingen forslag indkommet)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år) blandt foreningens medlemmer, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være tilknyttet tilvalg 7.1 Dansk Møbelkontrol.
 7. Valg af personer, indstillet af bestyrelsen, til deltagelse i bestyrelsesarbejdet for ét år ad gangen.
 8. Valg af revisor (hvert år).
 9. Eventuelt.
  Her er muligheden for medlemmerne til at give deres vurdering af foreningen, og fortælle om forventningerne til Furn-Tech|Dansk Møbelkontrol.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alene foreningens medlemmer; men serviceabonnenter i foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen. Der kan foruden egen stemme stemmes pr. fuldmagt for 2 medlemmer.
Fuldmagtsblanketter kan rekvireres på mail@furn-tech.dk.
Vel mødt den 25. april 2024!

Link til indkaldelse inklusive tilmeldingsblanket 2024 – klik hér
Link til revideret årsrapport 2023 – klik hér
Link til referat inklusive bilag – klik hér
Link til foreningens vedtægter – klik hér

Med venlig hilsen
FURN-TECH│DANSK MØBELKONTROL
Claus Tapaninen Jensen, formand for bestyrelsen