ESPR (ECO Design for Sustainable Products Regulation)

ESPR (ECO Design for Sustainable Products Regulation)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en ramme for krav til miljøvenligt design for bæredygtige produkter og om ophævelse af direktiv 2009/125/EF

Forslagsteksten på dansk – klik hér