Produktsikkerhed og produktansvar

FF_trinidad_1Produktsikkerhed er blevet et nøgleord indenfor især EU og USA, hvor myndighedernes systematiske registrering af ulykker har ført til vedtagelsen af EF-Direktiv om Produktsikkerhed og EF-Direktiv om Produktansvar.

Derudover udsteder medlemslandenes myndigheder et stærkt stigende antal salgsforbud for og/eller krav om tilbagetrækning af produkter fra markedet.

Også nationalt vedtages der lovgivninger, som har stor indflydelse på møblers konstruktion, fx det franske lov om børneprodukter, herunder møbler.

Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter