PRODUKTSIKKERHED

PRODUKTSIKKERHED

PRODUKTSIKKERHED, artikel af af Kjeld Bülow, Furn-tech

Denne artikel har fokus på børnemøblers sikkerhed og er udarbejdet med baggrund i en række artikler i Politiken, blandt andet en af journalist Mette Guldagger søndag den 1. oktober 2017.

Men produktsikkerhed er ikke kun for børnemøbler, det gælder for alle møbler.

EU’s direktiv om produktsikkerhed, også kaldet GPSD (General Product Safety Directive) blev vedtaget første gang i 1992 – for 25 år siden. Men alle undersøgelser af børnemøbler viser, at direktivet slet ikke har haft den fornødne effekt.

Der er flere interessant aspekter i Politikens artikel, især:

  1. At producenter, der gør meget for at deres produkter er sikre, er stærkt utilfredse med, at andre tilsyneladende er ligeglade. Det gælder også Sikkerhedsstyrelsen, som er dansk myndighed og som har ansvaret for markedsovervågningen in Danmark.
  1. At ulykker ikke altid anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Det kan også nævnes, at ulykker alt for ofte henlægges af Politiet som “hændelige uheld”
  1. At den markedskontrol, som Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for, stort set er fraværende.

ANDRE DIREKTIVER/LOVGIVNINGER
Der er en række andre direktiver, der kan være relevante for møbler.

Det gælder især:

Lavspændingsdirektivet
(LvD), som gælder for møbler med faste elektriske installationer, f.eks. stikdåser og lys.

Maskindirektivet
(MD), som gælder for alle møbler, som er elektrisk justerbare, f.eks. højdejusterbare skriveborde og køkkener, elevationssenge og reclinere.

I begge tilfælde skal møblerne opfylde særlige krav og de skal være CE mærket.

PRODUCENTERNES ANSVAR
Af EU’s direktiv om produktansvar fremgår det, at man kun må markedsføre sikre produkter. Direktivet specificerer ikke, hvordan man skal sikre dette, men i bemærkningerne til direktivet fremgår det, at det blandt andet kan ske ved prøvning eller risikovurdering.
Lars Hansen fra Teknologisk Institut’s møbelprøvningslaboratorium gør i artiklen opmærksom på, at man ikke er tvunget til at teste sine produkter, inden de markedsføres. Det er korrekt, men man er skal kunne dokumentere, at produkterne er sikre.

Prøvning er oftest det enkleste og billigste måde at dokumentere, at produkterne er sikre. Risikovurderinger er både komplicerede og det kræver meget stor erfaring og viden om produkter, krav og ulykker at gennemføre en risikovurdering.

HVAD KAN PRODUCENTERNE GØRE?
Det skal understreges, at producenter i denne forbindelse også er dem, der indfører produkter til EU fra lande udenfor EU.

Det allerførste man bør gøre, er at inddrage produktsikkerheden allerede på designstadiet. Det bør være et krav fx. til designere og produktudviklere, at produktet er sikkert. Rigtig mange af de sikkerhedsproblemer, der er fundet ved de nævnte undersøgelser kunne være undgået, hvis producenter og designere ville sætte sig ind i, hvad der er for krav, der skal overholdes.
Det skal nævnes, at de danske designuddannelser IKKE omfatter produktsikkerhed.

Det skal også understreges, at produktsikkerheden skal ses på baggrund af både normal brug og forudseelig anvendelse. Når det gælder børn, så ved alle, at næsten alt er forudseeligt. De europæiske standarder har den fordel, at har taget dette i betragtning.

For at sikre sig, at et produkt er sikkert, kan man vælge tre veje:

1. Man kan overlade det til fx. Teknologisk Institut at teste produkterne. Det bør ske inden  produktet markedsføres, men da der løbende sker ændringer i både standarder, materialer,  produktion og leverandører bør der ske en løbende kontrol, fx. hvert tredie år eller når en ny  udgave af en relevant standard foreligger.

2. Man kan foretage en risikovurdering. Det er både tidskrævende, og det kræver meget stor  erfaring. Man er ved en risikovurdering tvunget til at forholde sig til de krav, der er i de  relevante standarder.

3. Man kan også vælge en kombination af de to. Køb de relevante standarder – vær sikker på, at dimensionskrav er overholdt – foretag tests af det, der er nødvendigt. Dette kræver naturligvis  både viden og erfaring, men hvis man først gør det systematisk, så kan man klare en stor del  af de sikkerhedsproblemer, som opstår.

Hvis man er interesseret i at have opdateret viden “in-house”, kan man tilmelde sig det standardiseringsarbejde, som er relevant for en produkter. For børnemøbler er det blandt andet Dansk Standard’s møbeludvalg, S 256. Tilmelding kan f.eks. ske via et medlemskab af Furn-tech, som er det billigste.

TEST AF ETAGESENGE
I en af artiklerne står der blandt andet:
“I juli i år dumpede ni ud af ni køjesenge i en test, som det svenske svar på Forbrugerstyrelsen, Konsumentverket, står bag. Sengene lever ikke op til EU’s sikkerhedsstandard. 
Fejl i fire senge kunne føre til alvorlige ulykker, mens danskproducerede Oliver Furniture Wood Loftsäng blev salgsstoppet i Sverige, da stigen på sengen sidder i gavlen. De danske myndigheder (Sikkerhedsstyrelsen) vurderer, at sengen er sikker.”

Af Politikens artikel fremgår det, at Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at en åbning i gavlen på en etageseng er sikker. I de sikkerhedsstandarder, der findes i Europa, USA, Kina, Australien med flere, er en åbning i gavlen IKKE tilladt, så hele verden anser ikke, at en åbning i gavlen er sikker – kun den danske Sikkerhedsstyrelse er af en anden opfattelse.

ANDRE UNDERSØGELSER
Der er indenfor de senere år gennemført adskillige tests af børnemøbler, blandt andet barnesenge og høje barnestole, og de viser alle det samme – langt de fleste produkter overholder ikke sikkerhedskravene.
Fælles for alle undersøgelserne er, at mellem 70 og 100% af børnemøbler ikke overholder sikkerhedskravene. Det på trods af, at der kun må markedsføres sikre produkter.

HVAD KAN UDDANNELSERNE GØRE?
Både håndværksuddannelserne og design- og andre videregående uddannelser bør komme i gang med produktsikkerhed. Hvis man har en grundlæggende viden om produktsikkerhed er det første skridt taget til inddragelse af det fra starten.

HVAD KAN SIKKERHEDSSTYRELSEN OG ARBEJDSTILSYNET GØRE?
Sikkerhedsstyrelsen har ikke kun ansvaret for markedskontrollen, når det angår den generelle produktsikkerhed (GPSD), men også når det gælder møbler med elektriske installationer.
Sikkerhedsstyrelsen burde følge med i det arbejde, der sker på standardiseringsområdet. Det gør de ikke i dag.
Og så bør de gennemføre systematisk markedskontrol, især nå de ved, at alle undersøgelser af børnemøbler viser at de fleste ikke overholder sikkerhedskravene.
Arbejdstilsynet har ansvaret for markedskontrollen, når det gælder elektrisk justerbare møbler.
Efter at det i den nye guide til MD er blevet slået fast, at alle elektrisk justerbare møbler er omfattet af MD, bør Arbejdstilsynet påbegynde markedskontrollen, idet der er rigtig mange møbler, som ikke opfylder kravene, og som ikke er korrekt CE mærket.

FURN-TECH er en serviceorganisation for møbelbranchen med særlig fokus på møblers kvalitet, holdbarhed, produktsikkerhed, forsikring og miljøforhold. Foreningen administrerer “Dansk Møbelkontrol”, verdens ældste kontrolordning for møbler, en “Kollektiv Erhvervs- og Produktansvarsforsikring” samt “Møbelindustriens Deltagelse i Standardiseringsarbejde vedrørende møbler”.
Der arbejdes i øjeblikket med at etablere et projekt om “Møbler & Miljø”.

Fejl kan føre til alvorlige ulykker: Børnemøbler på stribe overtræder sikkerhedsregler

Flere tests afslører fejl i børnemøbler, der kan være farlige for småbørn.
I juli i år dumpede ni ud af ni køjesenge i en test, som det svenske svar på Forbrugerstyrelsen, Konsumentverket, står bag. Sengene lever ikke op til EU’s sikkerhedsstandard. Fejl i fire senge kunne føre til alvorlige ulykker, mens danskproducerede Oliver Furniture Wood Loftsäng blev salgsstoppet i Sverige, da stigen på sengen sidder i gavlen.
De danske myndigheder vurderer, at sengen er sikker.

Kontrollen bliver overladt til os selv, Rune Gitz-Johansen, møbelproducent
Køjesengene er del af et større billede af et marked, der ofte overser småbørns sikkerhed. Selv om der er omfattende regler og standarder for, hvad udstyret til de mindste skal leve op til, er markedet præget af producenter, som træder ved siden af, påpeger Helen Amundsen, ingeniør og mangeårig ekspert i produktsikkerhed i Forbrugerrådet Tænk.
“Efter nogle år, hvor sikkerheden i produkterne blev bedre, er der nu begyndt at dukke barnesenge, pusleborde og høje stole op på markedet, hvor sikkerheden ikke er tænkt ind. Jeg frygter, at det kan betyde, at antallet af ulykker med småbørn kommer til at stige igen”, siger Helen Amundsen, der siden 1990’erne har været med til at udforme mange af de sikkerhedsstandarder, der er på området. Hun ser flere af de sager, hvor det går galt.
Man tror jo ikke, at det kan ske. Men ser man ud over Europa, så sker der altså ulykker med børn, der bliver kvalt, fordi en seng ikke lever op til standarden, eller bliver skadet, fordi den høje stol vælter«, siger Helen Amundsen. Hun påpeger, at produkter ikke behøver at leve op til standarderne, de skal bare være sikre. Men det kniber det med.”

Syv ud af ti stole dumpede
I marts 2016 afslørede en test af 50 tremmesenge og weekendsenge i EU, at 92 procent af weekendsengene fejlede, og det samme gjaldt 90 procent af de almindelige tremmesenge. 25 af sengene var en ’serious risk’, altså en alvorlig risiko for babyer. Året før viste en EU-rapport, at syv ud af ti testede høje barnestole ikke levede op til sikkerhedskravene. Samtidig er ulykkesstatistikkerne i Danmark skåret væk efter 2010, så ingen kan vide, om antallet af børn, der kommer til skade, stiger eller falder. Det bliver ikke registreret.

Lars Jeffers-Hansen, som er sektionsleder og testansvarlig i Teknologisk Instituts møbellaboratorium, mener, at for mange producenter slækker på kvaliteten.“Mange forbrugere tror, at de varer, de kan købe på markedet, er testet og sikre. Men producenter og importører har ikke pligt til at teste dem, de skal bare stå inde for, at de er sikre. Og det er langtfra altid, at de er det”, siger Lars Jeffers-Hansen.“Det er alvor med standarderne, for de er jo et forsøg på at gennemtænke, hvad der kan gå galt. En hjørnestolpe eller andet, hvor barnet kan hænge fast, betyder, at kun et øjebliks uopmærksomhed kan ende med et dødsfald”, siger Lars Jeffers-Hansen.
Når farlige møbler bliver fundet, bliver de fjernet fra markedet eller fejlen rettet. Problemet er de produkter, som ikke bliver fundet på grund af sparsom kontrol, siger Helen Amundsen. “Når vi tester produkter, så reagerer Sikkerhedsstyrelsen, men de mangler ressourcer til selv at kontrollere markedet bredt. Man laver ikke meget af egen drift, det er uheldigt for børnene og giver unfair konkurrence for de producenter, der gerne vil leve op til reglerne”, siger Helen Amundsen.
Forbrugerrådet Tænk har som privat interesseorganisation ikke midler til at teste alle de varer, der er på markedet.
Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at man i år tester blandt andet fidget spinners, udklækningstøj, børnesenge og børnelamper. Derudover reagerer man på alle henvendelser om farlige produkter fra f.eks. branchefolk eller forbrugere.“Vi gør rigtigt meget og har stort fokus på produkter til børn. Men vi vil aldrig kunne sige, at nu har vi gjort nok. Vi kan altid gøre mere – men vi tager fat i de vigtige problemer med de ressourcer, vi har”, siger kommunikationschef i Sikkerhedsstyrelsen, Mette Cramon.
Firmaet bag Oliver Furniture Wood Loftsäng vil rette ind efter standarden for at undgå sager som den, der affødte et salgsstop i Sverige.“Vi er ellers en virksomhed, hvor alle EU-standarder er overholdt, men med den ene seng valgte vi at lave et design med stige i gavlen. Vi bruger mange kræfter på at lave sikre senge, og denne her er også sikker. Alligevel vælger vi at droppe sengen, så der ikke er uklarhed, og vi kan sige, at alle vores produkter følger standarderne”, siger Søren Rørbæk fra Oliver Furniture.

Forbrug og liv 

Møbelbranchen: Giv os mere kontrol af børnemøblerne

Smart design kan skabe ulykker på børneværelset

Opfindsomheden blandt baby- og børneudstyrsproducenter er stor, men mange produkter er langtfra sikre og kan i værste fald føre til livstruende ulykker, advarer eksperter.

Pusleborde til at lægge hen over barnesengen, krybber, som åbnes ind mod de voksnes seng, og højstole, som kan bruges både med og uden spisebord.

Opfindsomheden er stor i branchen for baby- og børneudstyr, men desværre risikerer flere af de nye produkter at skabe ulykker, når de kommer på markedet, advarer maskiningeniør og ekspert i produktsikkerhed Helen Amundsen fra Forbrugerrådet Tænk. Hun nævner som eksempel side-by-side-sengen – en babyseng, der kan kobles sammen med forældrenes seng, og som er til salg i Danmark.
Den slags senge er ikke nødvendigvis farlige produkter i sig selv, men når sengen bliver stillet op ad forældrenes seng, kan barnet komme i klemme mellem forældresengen og den lille seng. Der har vi set flere dødsulykker i Europa. Man tænker ikke produktet ordentligt igennem, før det kommer på markedet, og er måske ikke god nok til at få firmaets designere og teknikere til at arbejde sammen”, siger Helen Amundsen.

Producenter og importører af baby- og børneudstyr har ikke pligt til at teste produkterne. De skal bare stå inde for, at produkterne er sikre.
Derfor mener Helen Amundsen, at nogle firmaer lader designere skabe senge, stole eller pusleborde uden at kende sikkerhedsstandarderne godt nok eller tænke over, hvordan møblet skal bruges.

Bløde puder er farlige for babyer

Forbrugerrådet Tænks bekymring deles af Bente Foged, medejer og laboratoriechef i Forbrugerlab, som har specialiseret sig i sikre produkter til små børn.
“Der er alt for mange på markedet, som tror, at de bare lige kan lave tøj eller legetøj til børn. Ofte uden at vide, hvad de går i gang med. En designer kan lave en yndig tekstilserie med tykke sengerande, puder og dyr til barnesengen. Men ingen af delene bør være i sengen. Der bør kun være en god madras og en dyne”, siger Bente Foged.
“Der er en udbredt tro på, at hvis et produkt eller en løsning allerede findes i butikkerne, kan man roligt lave et tilsvarende produkt. Men da man kun må bringe sikre produkter på markedet, er man nødt til selv at sikre sig, at det produkt, man sender ud i butikkerne, er sikkert. Det sker desværre ikke altid”, siger Bente Foged fra Forbrugerlab.

Eksperternes kritik underbygges af, at EU’s Prosafe-organisation i 2015-16 afslørede, at syv ud af høje barnestole og ni ud af ti barnesenge og weekendsenge ikke overholdt de sikkerhedsstandarder, der netop skal sikre, at børn ikke kommer til skade.

Dertil kommer nyskabelser som babynest, en lille ’rede’ til babyer, hvor en tyk stofkant omkranser et lille tæppe, eller de omtalte side-by-side-senge. De er så nye, at standarderne ikke har specifikke sikkerhedskrav for dem endnu. Når forbrugerne tager deres babynest med i sengen eller bruger den inde i en barnevogn, er den ellers tilforladelige ’rede’ pludselig dybt problematisk, påpeger Bente Foged.

“Med en babynest i en blød seng eller en barnevogn kan barnet komme til at ligge med næse og mund mod kanten uden af kunne vende sig væk. Det dur ikke”, siger Bente Foged.

Ulykkesstatistik er nedlagt

I Danmark og i det øvrige Europa er det svært at vide, om antallet af børneulykker med produkter er på vej op eller ned, for den samlede statistik, der kunne fange ulykkerne, er blevet nedlagt. De nyeste danske tal fra Institut for Folkesundhed kom i 2010 og viser, at der årligt kom 450 børn til skade ved især fald fra høje senge, godt 300 havde ulykker med højstole og 1.800 med senge.
Efter 2010 blev der ikke længere afsat penge til at registrere, hvilke børnemøbler bestemte ulykker var knyttet til. Det eneste sted i Danmark, som registrerer børneulykker, er Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital. Her kan man trække tal ud for, hvor mange ulykker der har været på den fynske skadestue, men de kan ikke knyttes til bestemte produkter, eller hvordan de er brugt, oplyser læge, ph.d. ved ortopædkirurgisk afdeling Christian Færgemann.
Bente Foged efterlyser, at man bliver bedre til at registrere og undersøge ulykkerne.
Det er dybt problematisk, at ingen hører om de ulykker, der kunne være endt helt galt. De skal netop være med at til at sikre, at det ikke går helt galt. Det er jo heldigvis kun i promiller, man kan tælle, når det går så galt, at et barn dør. Men hvem har lyst til at være den familie, hvor den promille rammer”, spørger Bente Foged og peger på, at der ifølge en rapport fra 2016 hvert år dør 3.500 børn i USA som følge af vuggedød og andre ulykker, når børnene sover.

Babyudstyr købes via nettet

Selv om danske ulykkestal ikke kan vise, om der sker flere eller færre ulykker i 2017, er alt for mange børneprodukter usikre. Det bekræfter Lars Jeffers-Hansen, som er sektionsleder og dermed testansvarlig ved Teknologisk Instituts møbellaboratorium. Her tester han børnemøbler, senest ni køjesenge, som viste sig ikke at leve op til EU’s sikkerhedsstandarder.
Han understreger, at mange producenter gerne vil gøre det godt, men at nogle af dem ikke kender standarderne eller har viden til at gennemtænke nye typer produkter. Nogle går efter at tjene hurtige penge.
“Det går typisk galt, når firmaer sælger ukendte produkter via internettet. Det er der, jeg ser de største udfordringer”, siger Lars Jeffers-Hansen.

Men også helt almindelige dyre butiksvarer kan falde igennem. I Forbrugerrådet Tænks seneste test af høje børnestole blev 5 stole ud af 13 anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen for ikke at overholde sikkerhedsstandardens krav. Billie 2 fra Babysam og Angel Feast-højstolen fra Babydan blev taget af markedet, andre blev ændret for at blive mere sikre.

Dansk Erhverv, som repræsenterer detailhandlen i Danmark, efterlyser, at myndighederne gør mere for at håndhæve sikkerheden.
“Vi undrer os over, at markedskontrollen ikke går derhen, hvor man typisk møder de produkter, som ikke overholder reglerne. I stedet får vi ekstra regler og strengere sanktioner som meget sjældent rammer de firmaer, som ingen intention har om at følge en standard eller lave et sikkert produkt”, siger markedschef Lotte Engbæk Larsen, og fortsætter:
“Det er sikkert et spørgsmål om ressourcer hos myndighederne. Men for vores medlemmer, der gør et meget stort arbejde for at sikre deres produkter, er det også ressourcetungt at overholde reglerne. Først og fremmest handler det jo om at fange ikke-sikre produkter, før de når ud til forbrugerne”, siger hun.

Møbelbranchen: Giv os mere kontrol af børnemøblerne

En laver stol, en anden seng. Møbelproducenter er trætte af, at for mange useriøse produkter slipper ud til forbrugerne.

Det er afgørende for børns sikkerhed, at Sikkerhedsstyrelsen er mere på banen og sikrer en effektiv kontrolindsats, så de fanger de producenter og forhandlere, der er ligeglade med, om deres legetøj og, senge, stole eller andet babygrej er sikkert at bruge hjemme hos børnefamilierne. Sådan lyder kritikken fra flere producenter og fra Dansk Erhverv, som repræsenterer detailhandlen i Danmark.
“Vores medlemmer gør meget for at overholde de regler og standarder, der er. Alle kan komme til at lave fejl, men deres grundindstilling er, at de vil følge reglerne, og de gør en stor indsats. De firmaer, der slet ikke er interesseret i at følge reglerne, rammer kontrollerne ikke nok. Kontrollen skal være tilstrækkelig og risikobaseret, så den fanger de fleste ulovligheder”, siger Betina Schiønning, sekretariatschef i Legebranchen. Hun nævner, at e-handlen er eksploderet, og at DR Kontant for nylig kunne finde masser af legetøj på et kræmmermarked, der ikke overholdt reglerne.

Møbelproducent Søren Rørbæk ser mange eksempler på, at nemme og helt åbenlyse regler for sikre senge bliver overtrådt, uden at det har følger.

Læs også: Smart design kan skabe ulykker på børneværelset

“Jeg ser masser af senge med banale sikkerhedsfejl, som alle vi producenter burde kende. Stolper, der stikker højere op, end de skal, tremmeafstande, der er tossede. Det er dumme ting, som der bare skal være styr på”, siger Søren Rørbæk fra Oliver Furniture.

Kontrollen skal styrkes

Han er bekymret over, at Sikkerhedsstyrelsen mangler ressourcer, og at Forbrugerrådet Tænk måske får beskåret sin bevilling på Finansloven.
“Jeg har lige skrevet under på en underskriftindsamling mod, at Forbrugerrådet beskæres. De får i det mindste fat i en del problemer med deres test”, siger Søren Rørbæk. Også producenten af højstolen Evomove mener, at markedskontrollen bør styrkes i Danmark.

“Alene det, at man i en kæmpe EU-test finder ud af, at syv ud af ti stole er usikre, viser jo, at der er for mange useriøse på markedet. Kontrollen bliver overladt til os selv”, siger Rune Gitz-Johansen. Han sætter pris på Forbrugerrådet Tænks test.
“De er forbrugernes stemme, så det er meget vigtigt, når de laver de her synlige test. Der er ingen forbrugere, der går ind på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, før de køber noget til deres børn”, siger Rune Gitz-Johansen.

Men Sikkerhedsstyrelsen har faktisk gang i mange flere tests, end man lige kan se på deres hjemmeside. For eksempel er der testet til babynest-tæpper og adskillige stole og senge. Resultaterne bliver bare ikke lagt ud, medmindre der er noget, man vil advare forbrugerne om, forklarer styrelsens kommunikationschef, Mette Cramon.
“Vores fokus er forbrugerne, så vi går kun ud med pressemeddelelser, når et produkt skal fjernes, og forbrugerne skal advares. Ellers klarer vi eventuelle problemer i dialog med producenten”, siger Mette Cramon, som stiller sig uforstående overfor kritikken fra firmaer og organisationer.
“Vi er i løbende dialog med firmaer og organisationer – og det er noget, vi prioriterer. Hvis de ser ting, der ikke er i orden, så skal de komme og fortælle os det. Så rykker vi på det. Men det er ikke en viden, de har givet til os”, siger hun.