Nyt om møbelstandarder

Nyt om møbelstandarder

Ny Europæisk standard på vej for kontorstoles mål

Det forventes, at der vedtages en ny udgave af EN 1335-1: Kontorstoles mål, senest i maj 2020.

Den nu gældende standard blev vedtaget i 2000 efter mange års tovtrækkeri. Nu har arbejdsgruppen for krav til kontormøbler under CEN TC 207 påbegyndt den formelle del af en revision af standarden.

Baggrund
Der har i en del år været et ønske om at revidere standarden. Det skyldes en stigende utilfredshed med målemetoden og måleudstyret, og at der har været et stigende antal problemer med stole, som er blevet godkendt på ét prøvningslaboratorium, men som ikke blev godkendt på andre.

En “round robin test” af en række kontorstole har vist, at der var meget store uoverensstemmelser mellem laboratoriernes opmålinger. Så store, at det blev vurderet som helt uacceptabelt. Testen var organiseret af CATAS, Italien.

Ny målemetode
For ca. 8 år siden påbegyndtes et arbejde i den Internationale Standardiserings Organisation, ISO TC 136, Møbler, om udvikling af en ny opmålingsmetode. Det er sket i et meget tæt samarbejde mellem bl.a. USA (BIFMA) og CEN TC 207.

Den nye opmålingsmetode blev vedtaget 2017 og er allerede udgivet som DS ISO 24496. Den er også implementeret i USA og flere andre lande.

Ændrede krav
Ny opmålingsmetode er lig med “ændrede” krav / ændrede mål. Så de krav, der er i den nu gældende EN 1335-1 skal også revideres.

Målet med de ændrede krav har været, at de stole, der i dag er Type B, også vil være Type B efter den nye metode. Selve målene vil være anderledes, fordi opmålingsmetoden er anderledes.

For Type A, som er den type, der anvendes hyppigst i Danmark, gælder, at kravene bliver øget, så de passer bedre til brugergruppen.

Det er vigtigt at understrege, at man IKKE kan sammenligne målkravene i den nu gældende standard direkte med målkravene efter den nye opmålingsmetode.

Tidsplan
Når det formelle arbejde i CEN starter, er der 3 år til at færdiggøre en standard. Men da 3 år ikke er ret lang tid i europæisk og internationalt arbejde, kan der gives en “tolerance” på yderligere 9 måneder.

Det fører til, at en ny udgave af EN 1335-1 skal udgives senest i maj 2020.

Konsekvenser
Der er en række konsekvenser af en ny standard.

For prøvningslaboratorierne gælder, at en del af dem skal anskaffe det nye udstyr, som hverken er ukompliceret eller billigt.
De skal også lære at bruge udstyret, som er mere krævende at anvende korrekt end det eksisterende.

For producenter og importører gælder, at de dels skal have opdateret deres dokumentation af eksisterende stole, og dels skal de allerede på nuværende tidspunkt tage hensyn til den nye standard ved udvikling af nye stole.

De producenter, der er medlemmer af det danske standardiseringsudvalg, S 256, har fulgt arbejdet igennem alle årene, så de er orienteret.

For dem, der ikke er medlemmer foreligger der et større arbejde med dokumentation og udvikling.

Kjeld Bülow
Formand for DS udvalg S 256, Møbler